Արա Մինասյան

Պաշտոն  
ՀՀ անհետաձգելի և շտապ բժշկության գծով մասնագետ