Արմեն Աբգարի Մուրադյան

Գիտական աստիճան  
Բժշկական գիտությունների դոկտոր
Կոչում  
պրոֆեսոր
Պաշտոն  

Մ. Հերացու անվ. ԵրՊԲՀ ուրոլոգիայի ամբիոնի վարիչ

Բժշկական պալատ ՀԿ նախագահ ՀՀ ԱՆ գլխավոր ուրոլոգ