ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետներ

Համլետ Գրիգորիի Հայրապետյան, Սրտաբան

ՀՀ ԱՆ գլխավոր սրտաբան