ՀՀ ԱՆ գլխավոր մասնագետներ

Թամարա Սարգսյան
ՀՀ ԱՆ գլխավոր գենետիկ