Էնդոսկոպիկ գինեկոլոգիայի կլինիկա

Էնդոսկոպիկ գինեկոլոգիայի կլինիկա

Բաժանմունքի վարիչ  
Բագրատ Բորիսի Մկրտչյան
Հասցե  
Ձորափի փ., 40 շ., 0015, Երևան, Հայաստան
Հեռ.  
+374 91 413 851
+374 10 537 122
Էլ. փոստ  
bagrat_58@yahoo.com
Վեբ կայք