Наира Вардгесовна Абраамян, Радиолог

Նաիրա Վարդգեսի Աբրահամյան

Մասնագիտություն  
Պաշտոն  
Անձնական ապահովագրության կորպորատիվ վաճառքների բաժնի պետ «ՌԵՍՈ» Ապահովագրական ընկերությունում
Բժիշկ-ռադիոլոգ Դիագնոստիկա» Բժշկական Միավորումում
Հեռախոս  
+374 93 43 08 87