Նելլի Խոստիկյան

Մասնագիտություն  
Պաշտոն  

ՀՀ գլխավոր պաթանատոմ

Հեռախոս  
+374 10 31 82 24