Ընտանեկան հոգեբանություն

21-րդ դարը սովորեցնում է ծնողներին երեխաների դաստիարակությունը ուղղել գիտակցության զարգացման,...
doctors.am Ընտանեկան խորհրդատվություն
Ընտանեկան հոգեբանական խորհրդատվությունը ապահովում է ընտանեկան հարաբերությունների շտկում և...
doctors.am Ընտանիքի տեսակները
Ընտանքն ամուսնության, ազգակցության կամ որդեգրման վրա հիմնված մարդկանց փոքր խումբ, որն ապրում է մի...
doctors.am Սոցիալականացումը ընտանիքում
Անձի, անհատի կայացումը, սոցիալականացումը սկսվում են ընտանիքում։ Նորմալ պայմաններում ծնողների վարքը...
doctors.am Ընտանեկան կոնֆլիկտներ
 Ցանկացած ընտանիքում վեճերն ու կոնֆլիկտներն անխուսափելի են, եթե չկան վեճեր նշանակում է ընտանիքում...
doctors.am Մայրությունը որպես հոգեբանական ֆենոմեն
Մայրությունը բարդ  ֆենոմեն է, որն ունի իր հոգեբանական, մշակութային, անահատական...
doctors.am Հղիության ընթացքում տեղի ունեցող հոգեկան փոփոխություններ
Հղիության ժամանակ, անկախ հղիության լավ կամ վատ ընթացքից ու երեխայի ցանկությունից, հղի կնոջ...