Գաստրոէնտերոլոգիա,լյարդաբանություն

Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը
Բարակ աղու ինվագինացիայի ռեցիդիվի դեպք
Մեգակոլոնի դեպք` բարդացած խթաղու նեկրոզով և պերիտոնիտով
Ներվիրահատական վնասումները լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ
Լապարասկոպիկ վիրաբուժության կիրառումը սուր պանկրեատիտների բուժման ժամանակ
Հետվիրահատական պերիտոնիտով հիվանդների մոտ աղիքային անբավարարության համախտանիշը
Գաստրոդուոդենալ թափածակված խոցի ժամանակ մեր տակտիկան Ներկայիս հզոր հակախոցային միջոցների հայտ­նա­...
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի հնարավոր թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների վաղ ախտորոշման չափանիշների...
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)  

Pages