Առողջ սնունդ

doctors.am Բուսակերություն
Մսից և կենդանական ծագման այլ սննդատեսակներից հրաժարվողների թիվն աշխարհում օրըստօրե աճում է, ինչը...
doctors.am Սննդային ալերգիաներ
Սննդային ալլերգիաները շատ տարածված են և ունեն բարձր անհատական յուրահատկություն: Այն կապված է...
Հավելյալ քաշի կուտակման կանխարգելումը
Հայտնի է, որ մարմնի զանգվածի գործակիցը (ՄԶԳ-BMI) տարիքին համապատասխան մասայի դեպքում տատանվում է 18...
doctors.am Սպիտակուցների նշանակությունը
Սպիտակուցները կամ պրոտեինները (առաջացել է Proteus՝ առաջին բառից) սննդի կարնորագույն կառուցվածքային...
doctors.am Սպիտակուցների բալանսավորվածություն
Սպիտակուցի կառուցվածքային միավորը ամինաթթուներն են։ Բոլոր սպիտակուցները կառուցված են 20 ստանդարտ...
doctors.am Էսենցիալ (անփոխարինելի) սպիտակուցներ
Հիստիդին - մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ, պակասի դեպքում իջնում է հեմոգլոբինի քանակը; հիստամինը,...
doctors.am Սպիտակուցների հավելյալ օգտագործում
Սպիտակուցի հավելյալ քանակների ընդունումը հնարավոր է շատակերության և չբալանսավորված սննդի դեպքում։...
Սպիտակուցների անբավարարությունն ազդում է համարյա բոլոր համակարգերի վրա, տեղի են ունենում հետևյալ...
doctors.am Սպիտակուցների նորմավորում
Սպիտակուցի նորմավորման հիմքում ընկած է ազոտային հաշվեկշռի պահպանումը, որն ի դեպ ինտեգրալ ցուցանիշ է...
doctors.am Բուսակերներ
«Բրիտանական բուսակերական ընկերության» կողմից 1842 թ. առօրյա գործածության մեջ մտցված «բուսակեր» բառը...
doctors.am Ածխաջրերի նշանակությունը
Ածխաջրերը սննդի էսենցիալ տարրեր չեն և օրգանիզմում կարող են սինթեզվել ճարպերից և ամինաթթուներից։...
doctors.am Գլյուկոզա
Գլյուկոզան պոլիշաքարների կառուցվածքային հիմնական միավորն է, այն մտնում է նաև դիսախարիդների՝...

Pages