Առողջ սնունդ

doctors.am Ստերինների կենսաբանական նշանակությունը
Ճարպերի հետ մենք սննդի միջոցով ստանում ենք նաև ճարպանման նյութեր ստերիններ և Ֆոսֆոլիպիդներ։...
doctors.am Ճարպերի հավելյալ օգտագրծում
Ճարպերի հավելյալ քանակները կարող են բերել ճարպակալման, դիսլիպոպրոտեինեմիայի (որն ընկած է...
Կենդանի բջիջների քիմիական կազմի 90%-ից ավելին ներկայացված է 4 էլեմենտով` C, H, O, N: Մյուս 9%-ը...
Միկրոէլեմենտների անբավարարությամբ կամ հեվելյալ քանակներով պայմանավորված հիվանդությունները կամ...
Մտնում է կերակրի աղի բաղադրության մեջ, առանցքային դեր ունի ջրա-էլեկտրոլիտային բալանսի պահպանման մեջ...
Կարևորագույն միկրոէլեմետներից է, որի պարունակությունը 1 գ կենդանի հյուսվածքի հաշվով կազմում է 55-40...
doctors.am Ջրի նշանակությունը
Ջուրը բիոսֆերայի կարևորագույն էլեմենտներից մեկն է: Շրջակա միջավայրի բազմազան և բազմատեսակ...
doctors.am Բնական ջրի բաղադրիչները
Բնական ջրերի հիմնական քիմիական բաղադրիչներն են հանդիսանում Na-ը, Ca-ը, Mg-ը, K-ը և Fe-ը Քաղցրահամ...
doctors.am Ջրի միկրոէլեմենտները
Ջրում հայտնաբերված են շուրջ 65 միկրոէլեմենտներ։ Նրանց նշանակությունն օրգանիզմի համար պայմանավորված...
doctors.am Ջրի միներալիզացիա
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ջրի աղային կազմին, այսինքն միներալիզացիային։ Ջրում եղած աղերի...
doctors.am Ջրի միջոցով տարածվող հիվանդություններ
Որոշ դեպքերում, ինչպես ջրմուղու կազմակերպման, այնպես էլ նրա շահագործման ժամանակ սանիտարական...
doctors.am Օգտակար սննդամթերքի թեժ տասնյակ
Ճիշտ սնվելը նույնիսկ տարեց մարդկանց հնարավորություն է տալիս պահպանել երիտասարդությունը։ որոշ...

Pages