Օրենսդրություն

ա) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները կարող են ենթարկվել մի շարք քաղաքացիական և...
ա) Առողջապահության ոլորտի աշխատողների` միավորումներ կազմելու, դրանց միանալու կամ ղեկավարելու...
ա) Առողջապահության ոլորտի աշխատողները բուժօգնություն տրամադրելիս ունեն բարենպաստ, անվտանգ և...
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 14 իրավունքը
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 13 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք վնաս կրելու դեպքում ունի բողոքարկման և դրան...
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 12 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ստանալ ախտորոշիչ կամ բուժական...
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 11 իրավունքը «Յուրաքանչյուր ոք իր հիվանդության բոլոր փուլերում իրավունք...
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 10 իրավունքը
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 9 իրավունքը
ա) ՊԻԵԽ-ով սահմանված թիվ 7 իրավունքը «Յուրաքանչյուր անհատ իրավունք ունի ստանալ անհրաժեշտ բուժումը...
Actio Popularis (հանրային հայց) Հանրային շահի պաշտպանության համար որևէ խմբի (համայնքի) անդամի...
Հավելված 1. Այն գործունեության ոլորտների ցանկ, որոնցում զբաղված անձինք ենթակա են առողջական վիճակի...

Pages