Օրենսդրություն

Ո՞ր մարմիններին և ի՞նչ կարգով պետք է դիմել պացիենտի իրավունքների այնպիսի խախտումների մասին...
qaxaqaciakan datavarutyun
Ո՞րոնք են պացիենտի իրավունքների պաշտպանության համար քաղաքացիական գործ հարուցելու հիմքերը Դատարանը...
Karucakarger
Ինչպիսի՞ կառուցակարգեր գոյություն ունեն ՀՀ-ում` պացիենտի իրավունքների պաշտպանության և խախտումների...
hogatar verabermunq
ա) Բուժ.օգնություն և առողջապահական ծառայությունների մատուցողները պարտավոր են պացիենտներին...
pastatxteri jisht varum
ա) Առողջապահական խնամք և ծառայություններ մատուցողները պարտավոր են վիճակագրական և այլ...
gaxniutyan pahpanum
ա) Բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողները պարտավոր են ապահովել անհատի` բժշկական...
irazekum
ա) Բժշկական օգնություն ցուցաբերողները պարտավոր են յուրաքանչյուր պացիենտի տեղեկացնել իր նկատմամբ...
vorakjal bjshkutyun
ա) Յուրաքանչյուր առողջապահական խնամք ցուցաբերող պարտավոր է ապահովել, որ ցույց տրված բժշկական...
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2008 թվականի մայիսի 30-ի թիվ 761-Ա հրամանը վերաբերում է ծննդօգնության...
dexer
Սույն օրենքը կարգավորում է Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի շրջանառությունը, որն ընդգրկում է...
sanitarakan
Uույն oրենքը uահմանում է Հայաuտանի Հանրապետության բնակչության uանիտարահամաճարակային անվտանգության...
verartadroxakan iravunq
Սույն օրենքով կարգավորվում են մարդու վերարտադրողական առողջության պահպանման, վերարտադրողական...

Pages