Գիտական հոդվածներ

doctors.am Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում
Ներհիվանդանոցային ինֆեկցիաների էթիոլոգիական կազմը բազմապրոֆիլ ստացիոնարի վերակենդանացման և ինտենսիվ...
doctors.am Վիրուսային և բակտերիալ ծագման աղիքային վարակների հիվանդացության համեմատական վերլուծություն
Վիրուսային և բակտերիալ ծագման աղիքային վարակների հիվանդացության համեմատական վերլուծություն
doctors.am Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն
Ինֆեկցիոն հսկողության ծրագրի ֆինանսական արդյունավետության հետազոտություն Բանալի բառեր....
doctors.am Ապենդիցիտը և ճիճվային հիվանդությունները
Դեռևս հազարամյակներ առաջ աջ զստափոսում տեղակայված, այսպես կոչված` բորբոքային ուռուցքներից սովորաբար...
doctors.am Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը
Հայաստանում շրջանառող «C» հեպատիտի վիրուսի գենոտիպային կազմը
doctors.am Հակառետրովիրուսային բուժման և ՄԻԱՎ-ի ազդեցությունը հոգեկան առողջության վրա
Հակառետրովիրուսային բուժման և ՄԻԱՎ-ի ազդեցությունը հոգեկան առողջության վրա
doctors.am Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և բուժման արդյունքները.
Արդի ժամանակաշրջանում տուբերկուլոզային մենինգիտի կլինիկական ընթացքի առանձնահատկությունները և...
doctors.am Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում
Աղիքային սուր վարակների սեզոնայնությունը Գյումրիում
Դիսմորֆոֆոբիան օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումների շրջանակում
Մեթադոնային փոխարինող բուժումն արդեն Հայաստանում Պատմական ակնարկ: Մեթադոնի ցավազրկող ազդեցությունը...
Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև Խորհրդային Հայաստանի կազմավորումը...
Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի,...

Pages