Գիտական հոդվածներ

Գայլախտանման համախտանիշը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ Հայաստանում
Պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ նոպաներից առաջ դիտվող դեղնուկի երևույթը: Երկու դեպքի...
Տարբեր հիվանդությունների կամ համախտանիշների ազդեցությունը պարբերական հիվանդությամբ տառապողների մոտ...
Երեխաների ստամոքսի լորձաթաղանթի ախտաբանական կազմափոխությունները պարբերական հիվանդության ժամանակ...
Պարբերական հիվանդության ընթացքի առանձնահատկությունները տարածուն թարախային որովայնամզաբորբ վերապրած...
doctors.am Сексуальные расстройства при сахарном диабете
Сексуальные расстройства при сахарном диабете
Պարբերական հիվանդության և ամիլոիդոզի ախտածագումը, ձևաբանությունը, ախտորոշումը
doctors.am Влияние алкоголя на сексуальную функцию мужчин
Влияние алкоголя на сексуальную функцию мужчин Алкоголизм – прогрессирующее заболевание, при...
doctors.am Преувеличение роли хронического простатита в генезе сексуальных нарушений
Преувеличение роли хронического простатита в генезе сексуальных нарушений
Պարբերական հիվանդությամբ պայմանավորված սրտի և թոքերի ախտահարման ձևաբանական առանձնահատկությունները

Pages