Գիտական հոդվածներ

doctors.am Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը
Կենսունակ սրտամկանի ախտորոշման որոշ ոչ ինվազիվ մեթոդների կիրառման օգտակարությունը
doctors.am Իմուն համակարգի դերը համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման ժամանակ
Իմուն համակարգի դերը համակարգային բորբոքային ռեակցիայի համախտանիշի զարգացման ժամանակ Այսօր խիստ...
doctors.am Ժամանակակից կոլոիդ լուծույթներ (գրականության տեսություն)
Ժամանակակից կոլոիդ լուծույթներ (գրականության տեսություն)
Գրգռված աղու համախտանիշի բուժումը
Բարակ աղու ինվագինացիայի ռեցիդիվի դեպք
Մեգակոլոնի դեպք` բարդացած խթաղու նեկրոզով և պերիտոնիտով
Ներվիրահատական վնասումները լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի ժամանակ
Լապարասկոպիկ վիրաբուժության կիրառումը սուր պանկրեատիտների բուժման ժամանակ
Հետվիրահատական պերիտոնիտով հիվանդների մոտ աղիքային անբավարարության համախտանիշը

Pages