Գիտական հոդվածներ

Գաստրոդուոդենալ թափածակված խոցի ժամանակ մեր տակտիկան Ներկայիս հզոր հակախոցային միջոցների հայտ­նա­...
Լապարասկոպիկ խոլեցիստէկտոմիայի հնարավոր թրոմբոէմբոլիկ բարդությունների վաղ ախտորոշման չափանիշների...
Սուր պանկրեատիտի ախտորոշման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)  
Սուր պանկրեատիտի բուժման ժամանակակից հարցերը (գրականության տեսություն)
doctors.am Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ
Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ
doctors.am Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիա
Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիա Ներածություն Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիան հետերոգեն...
doctors.am Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը
Սուր լեյկոզով հիվանդների կյանքի որակի գնահատման վերլուծությունը    
Գյումրիում ավստրալիական հակածինի (HBsAg) նկատմամբ հետազոտությունների շուրջ   Վիրուսային հեպատիտները...
Ակնաբանական հիվանդների բժշկասոցիալական փորձաքննության առանձնահատկությունները
doctors,am Ակնաբուժական օգնություն
Ակնաբուժական օգնության իրականացման հեռանկարները մարզային առողջապահության զարգացման տեսակետից
doctors.am, Պտերիգիումի տարածվածության վերաբերյալ
Պտերիգիումի տարածվածության վերաբերյալ

Pages