Հոգեկան և վարքի խանգարումներ

Դիսմորֆոֆոբիան օբսեսիվ կոմպուլսիվ խանգարումների շրջանակում
Մեթադոնային փոխարինող բուժումն արդեն Հայաստանում Պատմական ակնարկ: Մեթադոնի ցավազրկող ազդեցությունը...
Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում հնագույն ժամանակներից մինչև Խորհրդային Հայաստանի կազմավորումը...
Դեռևս Դեմոկրիտը, Հիպոկրատն (մ.թ.ա.460-377 թթ.) իրենց աշխատություններում նշել են շրջակա միջավայրի,...
Հոգեբուժական ծառայության պատմությունը Արցախում Ինչպես ԽՍՀՄ բոլոր հանրապետություններում, այնպես էլ...
Հոգեբուժության զարգացումը Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր