Ախտաբանական անատոմիա

doctors.am Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ
Նեյրոբլաստոմային բջիջների մետաբոլիկ փոփոխությունները ալյումինիումի իոնների ազդեցությամբ
doctors.am Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիա
Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիա Ներածություն Վերջույթագոտկային մկանային դիստրոֆիան հետերոգեն...
doctors.am In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ
In situ հիբրիդացման մեթոդի կիրառումը միզապարկի քաղցկեղի ախտորոշման մեջ