Նյարդաբանություն

Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի միջողնային աճառների վիրահատական բուժման ներվիրահատական...
Գոտկասրբանային հատվածի բազմակի միջողնային ճողվածքներ. Վիրաբուժական ռազմավարությունը
Ողնաշարի գոտկասրբանային հատվածի բազմակի միջողնային ճողվածքներ. վիրաբուժական ռազմավարությունը...
Սաղմնային պրոտեոգլիկանները և նեյրոդեգեներատիվ ախտաբանությունը
Գոտկա-սրբանային ցավեր. հիվանդության պատմության և նյարդաբանական քննության դերը ճշգրիտ ախտորոշման...
Տարբեր գենեզի դիսցիրկուլյատոր էնցեֆալոպաթիաների կոգնիտիվ խանգարումների դինամիկ գնահատումը Վեքսլերի...