Սեռական դիրքեր

doctors.am Սեռական դիրքեր
Սեռական դիրքն ընտրելիս պետք է հաշվի առնել հետևյալ համգամանքները. սեռական օրգանների չափերը,...
doctors.am Ամուսինը վերևից
1. Կինը, պառկելով մեջքին, բացում է ոտքերն ու ծալում ծնկները: Ամուսինը մոտենում է վերևից` հենվելով...
doctors.am Կինը վերևից
1.. Կինը, պառկելով մեջքին, բացում է ոտքերն ու ծալում ծնկները, բայց ամուսնու վրա, կապի մեջ է մտնում...
doctors.am Կողքի վրա
1.Կինը պառկած է կողքի վրա` ձգելով մի ոտքը և ծալելով մյուսի ծունկը, ամուսինը պառկում է վրան ու...
doctors.am Նստած դիրք
1.Կինը, նստելով ճոճանակին ու տարածելով ոտքերը, մտցնում է իր առջև ծնկած ամուսնու առնանդամը,...