Սպիտակուցներ

Արդյո՞ք Ձեզ անհրաժեշտ են սպիտակուցային խառնուրդներ: Ի՞նչ են դրանք պարունակում, և ինչին պետք է...
doctors.am Սպիտակուցների նշանակությունը
Սպիտակուցները կամ պրոտեինները (առաջացել է Proteus՝ առաջին բառից) սննդի կարնորագույն կառուցվածքային...
doctors.am Սպիտակուցների բալանսավորվածություն
Սպիտակուցի կառուցվածքային միավորը ամինաթթուներն են։ Բոլոր սպիտակուցները կառուցված են 20 ստանդարտ...
doctors.am Էսենցիալ (անփոխարինելի) սպիտակուցներ
Հիստիդին - մտնում է հեմոգլոբինի կազմի մեջ, պակասի դեպքում իջնում է հեմոգլոբինի քանակը; հիստամինը,...
doctors.am Սպիտակուցների հավելյալ օգտագործում
Սպիտակուցի հավելյալ քանակների ընդունումը հնարավոր է շատակերության և չբալանսավորված սննդի դեպքում։...
Սպիտակուցների անբավարարությունն ազդում է համարյա բոլոր համակարգերի վրա, տեղի են ունենում հետևյալ...
doctors.am Սպիտակուցների նորմավորում
Սպիտակուցի նորմավորման հիմքում ընկած է ազոտային հաշվեկշռի պահպանումը, որն ի դեպ ինտեգրալ ցուցանիշ է...