Սուիցիդալ վարքի հոգեբանություն

Ամբողջ աշխարհում ամեն տարի ավելի քան 800 000 մարդ դիմում է ինքնասպանության, հաղորդում է Fox News...
doctors.am Ինքնասպանության հիմնահարցի պատմական ակնարկ
Ինքնասպանությունը` սուիցիդ/տերմինը ծագել է լատիներեն sui - ինքն իրեն և caedare - սպանել բառերից/,...
doctors.am Սուիցիդ և սուիցիդալ վարք
Սուիցիդը գիտակցված կամ իմպուլսիվ ձևով անձի կողմից իրականացվող գործողություն է, որը հանգեցնում է...
doctors.am Սուիցիդալ փորձ և հետսուիցիդալ շրջան
Ինչպես յուրաքանչուր վարքի տեսակ, այնպես էլ սուիցիդալ վարքն ունի իր ներքին և արտաքին ձևերը: Ներքին...
doctors.am Ինքնասպանության անձնային գործոնները
Անձնային գործոնները տարատեսակ են: Դրանց թվին կարելի է դասել թերարժեքության բարդույթը,...
doctors.am Սուիցիդալ ռիսկ
Սուիցիդալ ռիսկը մեծ է հետևյալ դեպքերում. -եթե նախկինում կատարել է սուիցիդալ փորձ -դիմակավորված...
doctors.am Սուիցիդի հոգեբանական պատճառները
Փիլիսոփայության և հոգեբանության համար ինքնասպանության հարցը երբեք երկրորդական չի եղել, քանի որ...
doctors.am Ինքնասպանության պատճառ, պայման և առիթ
Ինքնասպանության հոգեբանական վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև...
doctors.am Ինքնասպանությունը և անչափահասները
Քանի որ այսօր մեծ խնդիր է անչափահասների ինքնասպանությունը, ոաումնասիրողները փորձել են պարզել այդ...
doctors.am  Ինքնասպանների երկտողերի հոգեբանական մեկնաբանությունը
"Ոչ մի մարդ չի կարող տանել այս տանջանքները, որը ես եմ տանում այս վերջիս երեք տարիների ընթացքում:...
Սուիցիդոլոգիայում կարևորվում է ինքնասպանության իրագործման ձևը: Համաշխարհային առողջապահական...
doctors.am Սուիցիդի կանխարգելման ուղիները
Սուիցիդի փորձերը դարձել են շեղվող վարքի այն տարատեսակներից մեկը, որին  մարդը դիմում է ճգնաժամային...