Հոգեբանություն

ֆիլոգենեզ (հունարեն ֆիլո նշանակում է ցեղ, ազգություն, իսկ գենեզիս - ծգում, զարգացում), որն, ինչպես...
Ըստ դասական սահմանման՝ հոգեկանը օբյեկտիվ աշխարհի սուբյեկտիվ արտացոլումն է հոգեկան տարբեր...
Գիտակցություն։ Հոգեբանական գրականության մեջ հաճախ նույնացվում են հոգեկան ակտիվության մակարդակները «...
Վարքի պարզագույն ձևերից են տրոպիզմները և բնազդները ։   ա) Տրոպիզմները հատուկ են ցանցանման նյարդային...
Մարդու օրգանիզմի երկու հիմնական ֆունկցիոնալ վիճակներն են քունը և արթնությունը։ Վերջին տասնամյակների...
Կույր անձանց երազները: Մարդիկ, ովքեր կուրանում են ծնվելուց հետո կարող են տեսնել պատկերներ իրենց...
Հոգեբանները հավատացնում են, որ ցանկացած մարդ 1 օրում 200անգամ սուտ է խոսում:
Մեզանից շատերը հաճախ վերապրում են ինտուիտիվ զգացմունքներ, որոնք մենք չենք կարողանում բացատրել,...
doctors.am Ինքնասպանության հիմնահարցի պատմական ակնարկ
Ինքնասպանությունը` սուիցիդ/տերմինը ծագել է լատիներեն sui - ինքն իրեն և caedare - սպանել բառերից/,...
doctors.am Սուիցիդ և սուիցիդալ վարք
Սուիցիդը գիտակցված կամ իմպուլսիվ ձևով անձի կողմից իրականացվող գործողություն է, որը հանգեցնում է...

Pages