Հոգեբանություն

doctors.am Սուիցիդալ փորձ և հետսուիցիդալ շրջան
Ինչպես յուրաքանչուր վարքի տեսակ, այնպես էլ սուիցիդալ վարքն ունի իր ներքին և արտաքին ձևերը: Ներքին...
doctors.am Ինքնասպանության անձնային գործոնները
Անձնային գործոնները տարատեսակ են: Դրանց թվին կարելի է դասել թերարժեքության բարդույթը,...
doctors.am Սուիցիդալ ռիսկ
Սուիցիդալ ռիսկը մեծ է հետևյալ դեպքերում. -եթե նախկինում կատարել է սուիցիդալ փորձ -դիմակավորված...
doctors.am Սուիցիդի հոգեբանական պատճառները
Փիլիսոփայության և հոգեբանության համար ինքնասպանության հարցը երբեք երկրորդական չի եղել, քանի որ...
doctors.am Ինքնասպանության պատճառ, պայման և առիթ
Ինքնասպանության հոգեբանական վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև...
doctors.am Ինքնասպանությունը և անչափահասները
Քանի որ այսօր մեծ խնդիր է անչափահասների ինքնասպանությունը, ոաումնասիրողները փորձել են պարզել այդ...
doctors.am  Ինքնասպանների երկտողերի հոգեբանական մեկնաբանությունը
"Ոչ մի մարդ չի կարող տանել այս տանջանքները, որը ես եմ տանում այս վերջիս երեք տարիների ընթացքում:...
Սուիցիդոլոգիայում կարևորվում է ինքնասպանության իրագործման ձևը: Համաշխարհային առողջապահական...
doctors.am Սուիցիդի կանխարգելման ուղիները
Սուիցիդի փորձերը դարձել են շեղվող վարքի այն տարատեսակներից մեկը, որին  մարդը դիմում է ճգնաժամային...
doctors.am Էմպատիայի (ապրումակցության) ախտորոշման մեթոդիկա
Էմպատիան (ապրումակցություն) այլ մարդու վիճակի ըմբռնումն է ապրումակցման կամ կարեկցանքի ձևով։...
doctors.am Ա. Բասի և Ա. Դարկիի ագրեսիայի տիպերի և ցուցանիշների ախտորոշման մեթոդիկա
Հրահանգ փորձարկվողին։ Կարդալով կամ լսելով պնդումները ստուգեք, թե որքանով են դրանք համապատասխանում...
doctors.am Թեյլորի տագնապախռովության մեթոդիկա
Հարցաթերթիկը բաղկացած է 50 պնդումներից։ Օգտագործման հարմարության համար հետազոտվողին յուրաքանչյուր...

Pages