Հոգեթերապիա

Թերապետիկ գործընթացն իրենից ներկայացնում է սովորաբար մեկ ժամ տևող հանդիպումների շարք։ Անկախ...
Առօրյա կյանքում այս կամ այն դժվարություններն ունեցող անձինք ինքնաբերաբար դիմում են իրենց...
 Թերապևտի աշխատանքի գործիքը նրա կողմից գործադրվող ազդեցության մեթոդներն են (դասական օրինակը...
Հոգեբանական հետազոտության ավանդական մեթոդներից մեկը զրույցն է:  Այն մարդկանց առօրյա զրույցներից...
Տագնապայնությունը շատ տարածված է ինչպես նորմալ հոգեդինամիկայում, այնպես էլ հոգեախտաբանության մեջ։...
Գեշտալտ հոգեբանությունը ծագել է 1912թ.-ին: Գեշտալտ նշանակում է ՛՛ձև՛՛, "պատկեր", "համակարգ":...
Հումանիստական տեսությունը հոգեբանության ուղղություններից մեկն է, որն առաջին հերթին կենտրոնանում է...