Սեռական աններդաշնակություն

doctors.am Ամուսինների սոցիալ-հոգեբանական անհարմարվողականություն
Աններդաշնակության այս ձևի զարգացման հիմքում րնկած է ամուսինների միջանձնային հարաբերությունների...
doctors.am doctors.am Ամուսինների սեռավարքային անհարմարվողականություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ թույլատրելիության շրջանակի անհամապատասխանությունից,...
doctors.am Տղամարդու պոտենցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով...
doctors.am Կնոջ սեռական ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով...
doctors.am Սեռական աններդաշնակությունների հոգեթերապևտիկ կարգավորումը
Սեռական աններդաշնակության հոգեթերապևտիկ կարգավորման ուղիներն ու ձևերր կախված են նրա առաջացման...