Սեռական կյանք

doctors.am Երազախաբություն
Երազախաբությունը (գիջություն, պոլյուցիա, ակամա սերմնահոսություն (սերմնաժայթքում)) առավել հաճախ...
doctors.am Սեռավարակներ
Անկախ նրանից` դեռահասը ամուսնացած կապի մեջ է գտնվում, թե ոչ, նա կարող է հանդիպել անպաշտպան սեռական...
doctors.am Սեռավարակների արդյունավետ բուժումը դժվարացնող գործոնները
Սեռավարակները կարող են ընթանալ առանց ախտանշանների, հատկապես երիտասարդ կանանց մոտ: Դեռահասները...
doctors.am Սեռական ցանկություն
Սեռական ցանկությունը կամ լիբիդոն զգացողության է, որը անձին տրամադրում է սեռական ապրումների ե մղում...
doctors.am Լիբիդոյի զարգացման տեսությունները
Լիբիդոյի զարգացման ընթացում Վասիլչենկոն տարբերում է 5 շրջաններ՝ ճանաչողական, պլատոնական, էրոտիկ,...
doctors.am Սեռական ցանկության տարիքային դինամիկան և ուժգնության տատանումները
Սեռական ցանկության ուժգնությունր փոփոխվում է տարիքի հետ և ունի զարգացման սեռային տարբերություններ։...
doctors.am Սեռական գրգռում
Սեռական գրգռումը տղամարդկանց մոտ ուղեկցվում է էրեկցիայի, իսկ կանանց մոտ՝ լյուբրիկացիայի դրսևորմամբ...
doctirs.am Հեշտանք
Անհրաժեշտ է տարբերել հեշտանքի փուլ և հեշտանք հասկացությունները: Հեշտանքը հեշտանքի փուլի ավարտին ի...
doctors.am Ամուսինների սոցիալ-հոգեբանական անհարմարվողականություն
Աններդաշնակության այս ձևի զարգացման հիմքում րնկած է ամուսինների միջանձնային հարաբերությունների...
doctors.am doctors.am Ամուսինների սեռավարքային անհարմարվողականություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ թույլատրելիության շրջանակի անհամապատասխանությունից,...
doctors.am Տղամարդու պոտենցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով...
doctors.am Կնոջ սեռական ֆունկցիայի խանգարման հետևանքով առաջացած սեռական աններդաշնակություն
Սեռական աններդաշնակություն կարող է առաջանալ նաև ամուսիններից որևէ մեկի սեռական խանգարման հետևանքով...

Pages