Սամվել Հովհաննիսյան

Մասնագիտություն  
Պաշտոն  
ՀՀ ընտանեկան բժշկության գծով գլխավոր մասնագետ