Հղիություն

Կաթնասուն կենդանիների և մարդու պտղի ներարգանդային ձևավորման և հասունացման պրոցեսը: