Գլաուկոմա

Գլաուկոմա` տեսանյարդի հիվանդություն, որի ժամանակ տեղի է ունենում տեսանյարդի թելերի բնորոշ ատրոֆիա, տեսադաշտի սպեցիֆիկ նեղացում, իսկ ներակնային ճնշման մակարդակը հանդիսանում է ռիսկի գործոն: Գլաուկոման` տեսողական ֆունկցիաների խանգարման բերող տեսանյարդն ախտահարող ակնային հիվանդությունների խումբ է: