Բորբոքում

Բորբոքումը վնասման հանդեպ կենդանի հյուսվածքի ռեակցիան է, որն արտահայտվում է տերմինալ անոթային հունի, արյան, շարակցական հյուսվածքի որոշակի փոփոխություններով, որոնք ուղղված են վնասում առաջացնող գործոնի ոչնչացմանը և վնասված հյուսվածքների վերականգնմանը:

 

 

Էլեկտրոնային նյութի սկզբնաղբյուրը ՝ Doctors.am

Նյութի էլէկտրոնային տարբերակի իրավունքը պատկանում է Doctors.am կայքին