Թութք, պրոկտոլոգիական խնդիրներ - Տիգրան Շահմուրադյան, կոլոպրոկտոլոգ

Թութք, պրոկտոլոգիական խնդիրներ - Տիգրան Շահմուրադյան, կոլոպրոկտոլոգ