Տիգրան Սուլթանյան

Մասնագիտություն  
Պաշտոն  

ՀՀ գլխավոր անոթային վիրաբույժ