Public

Ануш Гарниковна Бабаян

Ануш Гарниковна Бабаян, Логопед
Вопрос: 

Երեխան 7 տարեկան է և մինչև հիմա չի կարողանում արտասանել գ, կ, ք տառերը, խոսքի մեջ դրանք բաց է թողնում: Ի՞նչ խորհուրդ կտայիք:

Ответ: 

Անպայման դիմեք մասնագիտական օգնության, խնդիրները շտկվող է։ Հակառակ դեպքում հնարավոր է նաև գրավոր խոսքում երեխան խնդիրներ ունենա: 

Նմանատիպ Հարցեր