Public

Нона Ашотовна Егоян

Вопрос: 

Բարև ձեզ: Ես երեխայիս կերակրում եմ կրծքով: Նա 3 ամսական է: Ինձ հետաքրքրում է արդյո՞ք կարող եմ այս տարիքում նրան նաև ջուր տալ:

Ответ: 

Բարև Ձեզ
Մինչև 6 ամսական երեխան պետք է սնվի բացառապես կրծքի կաթով։ Կրծքի կաթը լիովին բավարար է երեխայի ծարավը հագեցնելու համար, 6 ամսականից հետո կարող եք արդեն սկսել հավելյալ սնունդը, որի ժամանակ զուգահեռ երեխային կարող եք արդեն տալ ջուր։
Առողջություն

Նմանատիպ Հարցեր